Gospodarsko i insolvencijsko pravo

  • savjetovanje u području trgovačkog prava i procedura za osnivanje tvrtki,

  • sastavljanje trgovačkih ugovora, društvenih ugovora i statuta javnih tvrtki s ograničenom odgovornošću,

  • prikupljanje dokumentacije za promjene i izmjene statusa u društvima, kao što su promjena tvrtke, ureda i vlasništva, promjena temeljnog kapitala te druge odluke Skupštine,

  • zastupanje u trgovačkim sporovima,

  • savjetovanje i zastupanje u postupku prisilne nagodbe, stečaja i likvidacije,

  • pravo intelektualnog vlasništva,

  • arbitrarno pravo,

  • prava medija.