Upravno i ustavno pravo

UPRAVNO PRAVO

  • sastavljanje molbi i žalbi na odluke upravnih tijela,

  • savjetovanje i zastupanje u svim vrstama upravnih postupaka i upravnih sporova,

  • savjetovanje i pomoć u dobivanju relevantnih dozvola od raznih državnih tijela i lokalne zajednice.

USTAVNO PRAVO

  • ustavno pravo i ustavni sporovi,
  • postupci pred Ustavnim sudom, priprema ustavnih žalbi, prijedloga za utvrđivanje ustavnosti i zakonitosti propisa pred Ustavnim sudom.