Upravno in ustavno pravo

UPRAVNO PRAVO

  • sestavljanje vlog in pritožb zoper odločbe upravnih organov,

  • svetovanje in zastopanje v vseh vrstah upravnih postopkov in v upravnih sporih,

  • svetovanje in pomoč pri pridobivanju ustreznih dovoljenj pri različnih državnih organih in organih lokalnih skupnostih. 

USTAVNO PRAVO

  • ustavno pravo in ustavni spori,
  • postopki pred ustavnim sodiščem, priprava ustavnih pritožb, predlogov za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov pred ustavnim sodiščem.