Civilno pravo

Svetovanje in sestavljanje listin ter zastopanje na naslednjih področjih:

 • družinsko pravo,

 • obligacijsko pravo,

 • nepremičninsko pravo,

 • odškodninsko pravo,

 • stvarno pravo – nepravdni postopki,

 • posestni spori,

 • dedno pravo,

 • izvršilno pravo,

 • izdelava pogodb civilnega prava,

 • vpisi v zemljiško knjigo,

 • postopki denacionalizacije.