Kazensko pravo in prekrškovno pravo

  • zastopanje obdolžencev, obdolženih pravnih oseb, oškodovancev in mladoletnikov v predkazenskem in kazenskem postopku,

  • zastopanje oškodovancev kot tožilcev v kazenskih postopkih

  • sestava kazenskih ovadb in zasebnih tožb,

  • uveljavljanje premoženjskopravnih zahtevkov oškodovancev v kazenskem postopku,

  • vlaganje ugovorov zoper kaznovalne naloge,

  • sestavljanje ugovorov zoper plačilni nalog, zahtev za sodno varstvo, pritožb in drugih pisanj,

  • zastopanje v postopkih pred prekrškovnimi organi in pred sodišči