Delovno pravo in pravo socialne varnosti

ZASTOPANJE DELODAJALCEV

 • svetovanje in priprava internih splošnih aktov delodajalca,
 • svetovanje in priprava pogodb o zaposlitvi in drugih pogodb delovnega prava,
 • svetovanje, vodenje in zastopanje v postopkih redne in izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • svetovanje, vodenje in zastopanje v primeru disciplinskih kršitev delavcev,
 • zastopanje v delovnih sporih o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja, v zvezi s sklenitvijo, obstojem, trajanjem in prenehanjem delovnega razmerja ter v primeru presežnih delavcev,
 • zastopanje v kolektivnih delovnih sporih,
 • svetovanje v ostalih delovnopravnih zadevah.

ZASTOPANJE DELAVCEV

  • pregled pogodb o zaposlitvi in drugih listin s področja zaposlitve,
  • svetovanje in zastopanje v postopkih redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
  • svetovanje in zastopanje v delovnih sporih o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja ter v zvezi s sklenitvijo, obstojem, trajanjem in prenehanjem delovnega razmerja,
  • svetovanje in zastopanje v postopkih z denarnimi zahtevki,
  • svetovanje in zastopanje v disciplinskih postopkih,
  • svetovanje v primeru kršitev pravic iz delovnega razmerja,
  • svetovanje v ostalih delovnopravnih zadevah.

PRAVO SOCIALNE VARNOSTI

 • svetovanje in zastopanje pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, pravic iz zdravstvenega in invalidskega zavarovanja,

 • zastopanje strank v vseh socialnih sporih pred sodišči.