Radno pravo i prava socijalnog osiguranja

ZASTUPANJE POSLODAVACA

 • savjetovanje i priprema internih općih akata poslodavca,
 • savjetovanje i priprema ugovora o radu i drugih ugovora iz zakona o radu,
 • savjetovanje, upravljanje i zastupanje u postupku redovnog i izvanrednog otkaza ugovora o radu,
 • savjetovanje, usmjeravanje i zastupanje u slučaju stegovne povrede radnika,
 • zastupanje u radnim sporovima koji se odnose na prava, obveze i odgovornosti iz radnog odnosa, a koji se odnose na sklapanje, postojanje, trajanje i prestanak radnog odnosa, kao i u slučaju viška radne snage,
 • zastupanje u kolektivnim radnim sporovima,
 • csavjetovanje u ostalim pitanjima koji se tiču radnog odnosa.

ZASTUPANJE ZAPOSLENIKA

  • pregled ugovora o radu i ostalih dokumenata na području zapošljavanja,
  • savjetovanje i zastupanje u postupku redovnog i izvanrednog otkaza ugovora o radu,
  • savjetovanje i zastupanje u radnim sporovima koji se odnose na prava, obveze i odgovornosti iz radnog odnosa, a koji se odnose na sklapanje, postojanje, trajanje i prestanak radnog odnosa,
  • savjetovanje i zastupanje u postupku novčanih zahtjeva,
  • savjetovanje i zastupanje u stegovnim postupcima,
  • savjetovanje u slučaju kršenja prava iz radnog odnosa,
  • savjetovanje u slučaju kršenja prava iz radnog odnosa.

PRAVA SOCIJALNOG OSIGURANJA

 • savjetovanje i zastupanje u ostvarivanju prava iz osiguranja za vrijeme nezaposlenosti te prava iz zdravstvenog i invalidskog osiguranja,
 • zastupanje klijenata u svim sporovima iz socijalnog osiguranja pred sudovima.